LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2020 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

Thứ Hai 16/3/2020
15h30
Họp với các giảng viên đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.
HTr, P.TCCB, P.HTQT và các giảng viên đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.
Họp trực tuyến
Thứ Ba 17/3/2020
14h00
Họp Tổ công tác Đề án vị trí việc làm.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 18/3/2020
14h30
Triển khai công tác tổ chức Đại hội Chi bộ/Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2022/2020-2025 đối với các TCĐ khối giảng dạy
Bí thư Chi bộ
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 19/3/2020
10h00
Họp Tổ công tác học liệu trường.
Các thành viên Tổ công tác học liệu theo Quyết định số 15, 69/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/01/2020 và 06/02/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 20/3/2020
08h30
Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải Bóng đá NEU League.
Ban chỉ đạo, Ban tổ chức theo Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/3/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1