LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2019 (Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019)

Thứ Hai 25/3/2019

7h45: Tọa đàm gặp mặt giữa lãnh đạo Nhà trường với Ban chấp hành, Bí thư các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường. Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, UVBCH Đoàn trường là giảng viên; Bí thư các LCĐ trực thuộc cùng BCH LCĐ, CĐ trực thuộc Đoàn trường. Phòng B202 Nhà A2

8h: Hội thảo Kinh tế Việt Nam 2018 và triển vọng 2019: “Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng”. Công bố ấn phẩm Đánh giá kinh tế Việt nam thường niên của Trường ĐH KTQD năm 2018. Các Đại biểu có Giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

8h30: Lễ mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019). Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị trong toàn trường, BCH Đoàn trường, BCH các LCĐ, CĐ trực thuộc, CLB/đội trực thuộc và cán bộ Đoàn toàn trường. Hội trường A2

13h30: Họp Tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2019-2024. PGS.TS. Trương Định Chiến (Thư ký Hội đồng trường) Phòng họp C tầng 5 Nhà A1.

Thứ Ba 26/3/2019

8h30: Gặp mặt Chúc mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019). Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị trong toàn trường, BCH Đoàn trường, BCH các LCĐ, CĐ trực thuộc, CLB/đội trực thuộc và cán bộ Đoàn toàn trường. Văn Phòng Đoàn Trường (Hội trường A).

14h: Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/01/2019 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1.

Thứ Tư 27/3/2019

8h: Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và thôi học của sinh viên chương trình TT, CLC & POHE. Các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1.

8h30: Gặp mặt chúc mừng Kỷ niệm 73 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2019). Đại diện lãnh đạo Khoa và anh chị em quan tâm. Địa điểm: Phòng 1313 Nhà A1.

16h: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy cấp Trường. PTK Phạm Văn Tuấn. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1.

Thứ Năm 28/3/2019

8h: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nhà nước chương trình chuyên viên. Các học viên tham dự lớp học theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng 1002, tầng 10 Nhà A2 1002.

10h: Bế mạc giải BÓNG CHUYỀN truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2019. Đại diện lãnh đạo Khoa, VĐV đơn vị đạt giải và những người quan tâm. Sân Bóng chuyền – KTX ĐH KTQD.

Thứ Sáu 29/3/2019

8h: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức vụ Hiệu trưởng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và Thành viên Tổ công tác theo QĐ số 239/QĐ-ĐHKTQD. Phòng hội thảo tầng G, Nhà A1.

10h: Hội nghị công chức, viên chức chủ chốt của Trường lấy tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lần đầu Trưởng đơn vị nhóm 1. Các đ/c trong Đảng ủy Trường, Hội đồng trường (thành viên là công chức, viên chức của Trường), Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn Trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư đoàn TN Trường, Bí thư Chi bộ/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ trường và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

13h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến giới thiệu nhân sự chức vụ Hiệu trưởng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường; Ban chấp hành Công đoàn trường; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó Trưởng Bộ môn thuộc Khoa/Viện; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp và tương đương và Thành viên Tổ công tác theo QĐ số 239/QĐ-ĐHKTQD. Hội trường A2.