LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2021 (Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 28/3/2021)

Thứ Hai 22/3/2021
08h00 Hội nghị đại biểu cấp trường lần 1 giới thiệu thành viên bầu Hội đồng trường. Toàn thể các đại biểu được triệu tập tham dự Hội nghị. Hội trường A2
15h30 Hội nghị đại biểu cấp trường lần 2 bầu thành viên Hội đồng trường. Toàn thể các đại biểu được triệu tập tham dự Hội nghị. Hội trường A2
Thứ Ba 23/3/2021
09h00 Họp Ban quản lý dự án SAHEP. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
14h00 Họp tổ công tác xây dựng học phí năm học 2021-2022. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 24/3/2021
08h00 Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Các tổ chức chính trị xã hội và đơn vị trong toàn trường, BCH Đoàn trường, BCH các LCĐ, CĐ trực thuộc, CLB/đội trực thuộc; cán bộ Đoàn toàn trường và thầy cô cùng các em sinh viên quan tâm. Hội trường A2
15h00 Họp Tổ công tác xây dựng đề án xuất bản, phát hành sách điện tử của Trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 25/3/2021
08h00 Hội thảo khoa học Quốc gia: “Bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam – Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. Đại diện lãnh đạo Khoa, đại biểu có giấy mời và cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h30 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH theo học chế tín chỉ. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
18h00 Lễ Vinh danh Sinh viên tiêu biểu 2020 và Trao giải thưởng 26/3 – NEU Glory Night 2021. PTK. PVTuấn, BCH LCĐ và thầy cô cùng các em sinh viên quan tâm. Hội trường A2
Thứ Sáu 26/3/2021
08h00 Họp Tổ công tác hoàn thiện ngân hàng đề thi dành cho đào tạo trình độ thạc sĩ. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
09h30 Họp về thực trạng quản lý sinh viên ĐHCQ của các đơn vị quản lý đào tạo: P.QLĐT, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.ĐTQT, V.QTKD. TLĐT Cao Hiền và các cán bộ quản lý sinh viên. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h30 Họp Ban nghiên cứu, soạn thảo và xây dựng Đề án tuyển sinh đại học năm 2021. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 27/3/2021
07h30 Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2021. Đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn; các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ và đại biểu có giấy mời. Hội trường A2