LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2023 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Thứ Hai 27/3/2023
14h00
Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp Hội đồng Trường Nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 13).
PGS. Thông
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Ba 28/3/2023
08h30
Hội thảo Khoa học: “Thực trạng kinh tế số và các giải pháp phát triển kinh tế số thành phố Hà Nội cho đến năm 2030”.
Các đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h30
Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2/2023.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
11h00
Họp Tổ công tác xây dựng Quy định về giảng dạy theo phương pháp Lý thuyết – Thảo luận tại Trường.
PGS. Thông, PGS. Huyền
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00
Hội Sinh viên trường báo cáo kế hoạch tổ chức và công tác nhân sự cho Đại hội Hội Sinh viên.
ThS. TV.An
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 29/3/2023
08h30
Hội thảo IFEAMA: “Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong xã hội toàn cầu: Bối cảnh một châu Á đang chuyển minh” – Phiên toàn thể.
Các nhà khoa học quan tâm và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A
10h30
Họp Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và chuẩn đầu ra tiếng Anh, chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên CTTT, CLC, POHE và Phân tích kinh doanh.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 30/3/2023
09h30
Họp Tổ công tác Kiểm định ACBSP Chương trình Đào tạo POHE Truyền thông Marketing
BCN Khoa, PGS. Huyền và toàn thể BM.TrTh.MKT
Phòng 1304.1305
Thứ Sáu 31/3/2023
14h
Họp BCN Khoa với đại diện doanh nghiệp về Chương trình hợp tác công giới.
P.1306
Thứ Bảy 01/4/2023
08h30
Thi thử đánh giá tư duy năm 2023.
Các cán bộ được huy động theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Tầng 6 Nhà A2