LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2020 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020 theo văn bản số 424/ĐHKTQD-QLĐT ngày 24-3-2020:
http://khoamarketing.neu.edu.vn/thong-bao-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-ke-hoach-dao-tao-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020/
Thứ Hai 30/3/2020
08h30
Họp triển khai xây dựng học liệu online chuẩn thống nhất để giảng dạy Blended learning cho sinh viên đại học.
BCN Khoa và các Trưởng Bộ môn trong toàn trường.
Họp trực tuyến trên Skype for Business. Điểm cầu chính phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 31/3/2020
14h00
Triển khai xây dựng học liệu online chuẩn đào tạo Sau đại học.
BCN Khoa và đại diện các Bộ môn có đào tạo Sau đại học.
Họp trực tuyến trên Skype for Business. Điểm cầu chính phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 01/4/2020
8h00
Hội nghị liên tịch Chi ủy, BCN Khoa và CT.CĐ về công tác cán bộ.
Phòng 1306
Thứ Năm 02/4/2020
Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Thứ Sáu 03/4/2020
16h00
Nghiệm thu chính thức Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX01.13/16.20 do PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Chủ nhiệm.
Thành viên Hội đồng; đại biểu có giấy mời và các thành viên đề tài.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1