LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2021 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021)

Thứ Hai 29/3/2021
9h Họp BM QTBH&DM P.1306
9h30 BM QTBH&DM tổ chức SHKH chủ để “Tài sản khách hàng” do ThS. Đinh Vân Oanh trình bày. Kính mời GV của BM và các thầy, cô quan tâm P.1306
Thứ Ba 30/3/2021
09h30 Họp Ban thường vụ Công đoàn Trường Phòng 608 Nhà A1
15h00 Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (áp dụng từ khóa 63). Ban chỉ đạo và các tiểu ban theo quyết định số 62/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/01/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 31/3/2021
08h00 Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid-19, hướng tới phục hồi và phát triển. Hội đồng trường; Công đoàn; Đoàn TN; Hội đồng Giáo sư; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn; tác giả bài viết; cán bộ viên chức, giảng viên có giấy mời và các đại biểu quan tâm. Hội trường A2
14h00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2021. Các thành viên theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/02/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h30 Họp tổ công tác xây dựng và phát triển mới Chương trình POHE, ngành Marketing, ngành chuyên sâu Thẩm định giá. Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 891/QĐ- ĐHKTQD ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng và những đ/c có giấy mời. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h Họp nhóm Đề thi Nghiên cứu Marketing. GS Lâm, PGS Đức, PGS Thông, PGS Huyền, TS Lan và ThS. Khoa. P.1306
Thứ Năm 01/4/2021
08h00-17h00 Hội thảo “Phát triển những nhà lãnh đạo tương lai”. Hội đồng khoa học và đào tạo Trường, đại diện lãnh đạo Khoa; các đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 02/4/2021
08h00 Hội thảo “Phát triển những nhà lãnh đạo tương lai”. Hội đồng khoa học và đào tạo Trường, đại diện lãnh đạo Khoa; các đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00 Họp giao ban công tác Quý I và phố biến Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch công tác quý II năm 2021. Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn, GĐ Trung tâm và một số thành viên được triệu tập. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1