LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2021 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

Thứ Hai 05/4/2021
15h00
Triển khai rà soát minh chứng đón đoàn kiểm định chính thức các chương trình đào tạo. Các thành viên Tổ công tác kiểm định Chương trình Đào tạo Khoa Marketing. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h30
Triển khai rà soát hoàn thiện báo cáo kiểm định CTĐT Khoa Marketing. Các thành viên Tổ công tác kiểm định Chương trình Đào tạo Khoa Marketing. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h30
Họp nhóm xây dựng CTĐT POHE Thẩm định giá. Thành viên Tổ công tác, LĐ các BM, toàn thể GV BM Định giá và TLĐT. P.1306
Thứ Ba 06/4/2021
09h00
Triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐHCQ đợt 1, năm 2021. Các thành viên Ban TVTS ĐHCQ năm 2021 theo QĐ số 65/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/01/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h00
Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Ngoại ngữ Kinh tế và Khoa Marketing về công tác cán bộ. PGS. Thông và PGS. Huyền. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 07/4/2021
15h00
Họp rà soát công tác biên soạn giáo trình học liệu. Các thành viên Tổ công tác in giáo trình theo quyết định 535/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/6/2018 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 nhà A1
Thứ Năm 08/4/2021
08h00
Họp Tổ công tác rà soát và hoàn thiện Quy chế giáo trình và tài liệu học tập của Trường. Các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp A tầng 5 nhà A1
14h15
Bài giảng “Industrial Park Business” do Tập đoàn Sumitomo tài trợ. PGS. Thông
Cán bộ viên chức, giảng viên có giấy mời và các đại biểu quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00
Họp Hội đồng tư vấn xác định định hướng nghiên cứu năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng. Phòng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp Tổ công tác sửa đổi bổ sung Quy chế đánh giá xếp loại viên chức. Các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 09/4/2021
08h00
Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc. Các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
09h00
Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình Thạc sĩ (áp dụng từ khóa 30). PGS. Thông Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h00
Hội nghị Giao ban triển khai công tác hoạt động tháng công nhân năm 2021. Thành viên Ban chấp hành Công đoàn trường; Chủ tịch hoặc Phó chủ Công đoàn Khoa Marketing. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h30
Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu thực trạng quản lý sinh viên ĐHCQ của các đơn vị quản lý đào tạo: P.QLĐT, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.ĐTQT, V.QTKD. PGS. Tuấn và ThS. Cao Hiền Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 10/4/2021
08h00
Ngày hội Tư vấn tuyển sinh năm 2021. Toàn thể Giáo viên, TLĐT và nhóm Sinh viên LCĐ, CLB. Khuôn viên Trường