LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2022 (Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)

Thứ Hai 04/4/2022
14h00
Họp với các trợ lý, văn thư Khoa/Viện về việc phối hợp trong công tác quản lý đào tạo đại học chính quy năm 2022.
Trợ lý đào tạo ThS. Cao Hiền
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h30
Họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022.
Các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 05/4/2022
08h30
Khai mạc giải Võ Taekwondo truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022.
Đại diện lãnh đạo Khoa, VĐV tham gia giải và các CBVC quan tâm.
Sân KTX sinh viên
Thứ Tư 06/4/2022
14h00
Họp triển khai kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022.
PGS. Tuấn và đại diện lãnh đạo Bộ môn có đào tạo Sau đại học.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00
Họp Bộ môn MKT.
Phòng 1306
16h00
Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng lao động về Khoa Marketing.
Các thành viên Ban chấm chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng 508 Nhà A2
Thứ Năm 07/4/2022
10h
Họp nhóm chuẩn bị đề tài Nhận diện Thương hiệu NEU.
Phòng 1306
14h00
Làm việc với Ngân hàng Thế giới về các phản hồi của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong Đề xuất vay vốn.
ThS. Nhung
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00
Seminar tập huấn về Công bố quốc tế chủ đề: “Nghiên cứu định tính: Nguyên lý và ứng dụng”.
Thành viên các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế; giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh và người học quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 08/4/2022
08h00
Tổ chức cuộc thi “AEP Master Chef 2022”.
Đại diện lãnh đạo Khoa: PGS. Tuấn.
Sân khấu tròn ngoài trời
08h30
Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026  
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h00
Họp với các chủ biên được giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2022.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h00
Họp với các chủ biên hoàn thành biên soạn giáo trình năm 2020-2021.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h00
Họp giao ban công tác Quý I và phố biến Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch công tác quý II năm 2022.
Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn, Giám đốc Trung tâm.
Phòng hội thảo tầng G Nhà A1