LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2021 (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)

Thứ Hai 12/4/2021
15h00 Họp thống nhất các phương án và kế hoạch kiểm định. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 13/4/2021
08h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế Lương. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
10h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế công tác sinh viên. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
13h30 Báo cáo Ban Quản lý Chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với ĐH Lincoln về kế hoạch đào tạo khóa 1 và tuyển sinh khóa 2. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 14/4/2021
14h00 Họp chuẩn bị tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1 năm 2021. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 15/4/2021
07h30 Hội nghị tổng kết công tác đào tạo GDQP&AN cho sinh viên đại học chính quy năm 2021 và kế hoạch tổ chức đào tạo cho năm 2022. Các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Trường Đại học Hùng Vương
08h30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xin ý kiến góp ý tư vấn xác đinh định hướng nghiên cứu của Trường Đại học kinh tế Quốc dân năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 16/4/2021
09h00 Họp Tổ công tác biên soạn Quy định về giáo trình và tài liệu học tập của Trường. Các thành viên trong Tổ công tác theo quyết định (năm 2021) của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
17h30 Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học quốc tế: Việt Nam – Anh Quốc: Cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài “VN-UK: Investment Opportunities for Foreign Investors in Securities Market”. Đại biểu có giấy mời, các Thầy/cô và sinh viên quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1