LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2020 (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020 theo văn bản số 424/ĐHKTQD-QLĐT ngày 24-3-2020 và các văn bản có liên quan:

Thứ Hai 20/4/2020

14h: BM QTBH&DM SHKH online qua Skype for Business góp ý bản thảo giáo trình Quản trị Quan hệ Khách hàng. PGS. Chiến, PGD. Dũng A, TS. Lan, thành viên bộ môn và các thày cô quan quan tâm. Link tham gia họp sẽ được gửi trên FB của khoa vào lúc 13.45 ngày 20.4

Thứ Ba 21/4/2020

08h30: Họp Tổ công tác Đề án xây dựng vị trí việc làm. Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 và trực tuyến trên Skype for Business

14h: Họp Hội đồng xét chọn danh mục đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021. Các thành viên Hội đồng theo quyết định số 763/QĐ-ĐH KTQD ngày 16/04/2020 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư 22/4/2020

9h: Họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Khoa: tại VPK và Skype hoặc MS.TEAMS.

Đề nghị các BM gửi kết quả xét điển hình tiên tiến (giai đoạn 2017 đến nay) cho TK và VP trước 8h.

10h: Họp hội đồng xét chọn danh mục giáo trình viết và phát hành năm 2020. Các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm 23/4/2020

14h: Họp tổ công tác xây dựng quy chế thi đua khen thưởng. Các thành viên tổ công tác Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 và trực tuyến trên Skype for Business

20h: Livestream Tư vấn tuyển sinh đại học chính quy 2020. Lãnh đạo Khoa, BM, TLĐT, CVHT, GV cùng tham gia và tương tác, trả lời trực tuyến.

Thứ Sáu 24/4/2020

14h: Họp giao ban Chi ủy, BCNK, CĐ và TLĐT VPK và Skype hoặc MS.TEAMS

Chủ nhật 26/4/2020

8h và 13h30: Những anh chị em đã đăng ký tham gia hoạt động “Cây gạo NEU” tại khu vực sảnh Nhà A1; chú ý thủ tục kiểm tra thân nhiệt và khai báo Y tế ngay khi đến, lúc đầu giờ sáng và và đầu giờ chiều.