LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2023 (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023)

Thứ Hai 24/4/2023
11h00
Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU năm 2023.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 25/4/2023
7h15
Các tiểu ban chấm KLTN K61 CQ theo danh sách đã phân công
Giảng đường A2
9h
Hội nghị phổ biến các quy trình học vụ QLĐT ĐHCQ: ban hành theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/3/2023 của Hiệu trưởng
TLĐT và các Cố vấn học tập
Hội trường A – Nhà Văn hóa
14h00
Tiếp và làm việc với Trường Đại học Tasmania (Australia)
PGS. Thông
Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 26/4/2023
10h00
Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về công tác sưu tập tư liệu của phòng Truyền thống.
Các thành viên Tổ công tác sưu tập tư liệu xây dựng phòng Truyền thống.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 27/4/2023
08h00
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXVIII.
PGS. Thông
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00
Khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng Phân hiệu tại Khu đô thị Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam.
PGS. Thông
Xuất phát lúc 13h00 tại sảnh A1
Khu đô thị Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam.
16h30
Họp Hội đồng Trường.
PGS. Thông
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 28/4/2023
08h00
Hội nghị tập huấn công tác Cố vấn học tập năm 2023.
PGS. Tuấn, TLĐT và các CVHT
Hội trường A – Nhà Văn hóa
14h00
Bộ môn QTBH&DM tổ chức SHKH về chủ đề Digital Marketing tools
Thành viên BM và các GV quan tâm
P.1303
15h30
Họp Hội đồng Khoa Marketing (tài liệu đã được gửi qua email)
Thảo luận CTĐT PR CLC và CH.MKT
mời PGS. Toàn, TS. Minh và TS. Hạnh cùng tham gia
P.1306