LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2020 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020 theo văn bản số 424/ĐHKTQD-QLĐT ngày 24-3-2020 và các văn bản có liên quan:

Thứ Hai 27/4/2020

10h30 Họp nhóm dự thảo đề án CSR. Trưởng khoa Vũ Huy Thông, Trưởng Bộ môn Phạm Thị Huyền, TS. Lê Thùy Hương và các thành viên công giới VPK và online.

14h00 Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy cấp Trường học kỳ I năm học 2019-2020. Phó Trưởng khoa Phạm Văn Tuấn, thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/10/2019 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 và trực tuyến trên Skype for Business.

Thứ Ba 28/4/2020

09h30 Bộ phận thường trực báo cáo Ban Giám hiệu về các phương án tuyển sinh kết hợp chi tiết năm 2020. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư 29/4/2020

08h30 Họp Hội đồng xét chọn danh mục giáo trình viết và phát hành năm 2020. Trưởng khoa Vũ Huy Thông, thành viên Tổ công tác Giáo trình học liệu. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

16h30 Nghiệm thu chính thức Đề tài cấp Nhà nước. Mã số KX01.13/16.20 do PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Chủ nhiệm. Hội đồng, các đại biểu có giấy mời và thành viên đề tài. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm 30/4/2020

Nghỉ lễ 30/4

Thứ Sáu 01/5/2020

Nghỉ lễ 01/5

Thứ Bảy 02/5/2020

Chủ Nhật 03/5/2020