LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2022 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022)

Thứ Hai 25/4/2022
08h00
Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022: Ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19 & Công bố Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2021.
Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn, tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và những người quan tâm.
Hội trường A2
18h: Phòng Khảo thí &ĐBCLGD giới thiệu quy định Liêm chính học thuật cho người học; TT.UDCNTT hướng dẫn sử dụng công cụ Turnitin dành cho sinh viên. Online trên Microsoft Teams.
Toàn thể sinh viên, học viên quan tâm.
Thứ Ba 26/4/2022
08h30
Lễ khai mạc giải Cầu lông truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2022.
Sân Cầu lông hầm B2 Tòa nhà A1
Thứ Tư 27/4/2022
8h30
Họp BM MKT
P.1306
14h
Giới thiệu về quy định liêm chính học thuật và hướng dẫn một số nội dung cập nhật về Turnitin dành cho giảng viên.
Đại diện Khoa, Bộ môn, GV được cử và các giảng viên quan tâm.
Phòng 606 Nhà A2
16h30
Nhóm Digital MKT họp online với LBU.UK
Thứ Năm 28/4/2022
9h
Họp rà soát các Thỏa thuận hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp và địa phương.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 29/4/2022
9h
Họp Chi bộ GV Khoa MKT
P.1306