LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2023 (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)

Thứ Hai 01/5/2023 đến Thứ Tư 03/5/2023
(Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023)
Thứ Năm 04/5/2023
08h30
Hội nghị Tập thể Lãnh đạo trường mở rộng đánh giá viên chức quản lý.
PGS. Thông
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h30
Hội nghị toàn thể Khoa Marketing về công tác cán bộ.
GS. Chương (Hiệu trưởng), các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng, toàn thể viên chức và người lao động Khoa Marketing.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 05/5/2023
08h30
Khai mạc Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình Chất lượng cao khóa 61.
Ban Quản lý CTTT,CLC&POHE; Lãnh đạo Khoa/Viện đào tạo chương trình Chất lượng cao; Giảng viên hướng dẫn; Thành viên các Tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao K61.
Phòng 1002 Nhà A2