LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 – NĂM 2019 (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019)

Thứ Hai 06/5/2019

14h: Họp nhóm Đề tài NCKH: PGS. TS. Vũ Huy Thông, PGS. TS. Phạm Thị Huyền, TS.Phạm Văn Tuấn. Phòng 1306

Thứ Ba 07/5/2019

8h30: Họp Hội đồng Khoa mở rộng về Chương trình Đào tạo Ngành Marketing, Ngành PR. Thành phần: Ban chủ nhiệm Khoa, Lãnh đạo Bộ môn, các GS, PGS và TS. Phòng 1304-1305

Thứ Tư 08/5/2019

8h: Tọa đàm đối thoại chính sách: “Sửa đổi Luật Đầu tư công – Bàn luận từ những góc nhìn đa chiều”. Các đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

16h: Họp về công tác kiểm định theo chuẩn ACBSP. Đại diện lãnh đạo Khoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm 09/5/2019

8h: Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 10: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development). Các đại biểu có giấy mời. ĐH Hùng Vương, Tỉnh Phú Thọ

14h: Hội thảo “Người trẻ Khởi nghiệp”. Đại biểu và các sinh viên quan tâm. Hội trường A2

16h: Khai giảng lớp Quản lý điều hành cao cấp toàn cầu” GLOBAL CEO Academy khóa 6. Đại diện lãnh đạo Khoa và các đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu 10/5/2019

6h45: Bộ môn Truyền thông Marketing tổ chức đi thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên đến Công ty bia HÀ NỘI KIM BÀI, Thị trấn Kim Bài, Hà Tây, Hà Nội. Thành phần: giảng viên Bộ môn Truyền thông Marketing và các giảng viên trong Khoa có quan tâm.

Chủ Nhật 12/5/2019

18h30: Chung kết Sinh viên thanh lịch Kinh tế Quốc dân – NEU Glamour 2019. Đại diện lãnh đạo Khoa, các đại biểu có giấy mời và toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên quan tâm. Hội trường A2