Lịch công tác tuần 20 năm 2019 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019)

Thứ Hai 13/5/2019

8h: Họp Bộ môn Truyền thông Marketing. P.1306

10h45: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường giới thiệu ứng viên là thành viên của Hội đồng chức danh Giáo sư cấp cơ sở năm 2019 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1.

15h: Họp Bộ môn Marketing. P.1306

16h: Họp với các cán bộ, viên chức đã đăng ký khám sức khoẻ tại Bệnh viện Đại học Y.
Toàn thể cán bộ viên chức đã đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y.
Phòng họp B201 tầng hầm Nhà TT.

17h: Họp nhóm Digital Marketing-LBU Skype. VPK

Thứ Ba 14/5/2019

15h: Tọa đàm Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) với chủ đề: “Vai trò của trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong xây dựng lý thuyết phát triển kinh tế giai đoạn hiện nay”
Địa điểm: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1
Các đại biểu có giấy mời.

Thứ Tư 15/5/2019

8h: Họp triển khai hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ.
Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn có đào tạo trình độ Thạc sĩ.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

18h: Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với sinh viên năm 2019.
BCN Khoa, Trợ lý Đào tạo, Cố vấn học tập và các sinh viên được triệu tập.
Hội trường A2

Thứ Năm 16/5/2019

7h: Khởi động đưa Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (theo hình thức Một cửa) và hệ thống kiểm soát ra vào Nhà Trung tâm Đào tạo vào hoạt động.
Thành viên Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo Khoa; cán bộ, viên chức được phân công trực giải quyết công việc tại Bộ phận Một cửa và đại diện sinh viên các lớp.
Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

19h: Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại diện lãnh đạo Khoa, sinh viên dự thi, các thầy cô và sinh viên quan tâm.
Hội trường A

15h30: Trận Chung kết và Tổng kết Giải bóng đá truyền thống sinh viên Marketing, tại Ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân. Mời thày cô và các bạn sinh viên yêu bóng đá tham gia.

Thứ Sáu 17/5/2019

8h: Chúc mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam. Các đại biểu tham dự. Phòng 214 tầng 2 Nhà A1

Chủ nhật 19/5/2019

14h: Đại hội đại biểu LCĐ Khoa Marketing, nhiệm kỳ 2019 – 2022, P.1001, Nhà A2. Mời BCN Khoa, Lãnh đạo các bộ môn, Cố vấn học tập các lớp, đại biểu được bầu từ đại hội 19 chi đoàn trực thuộc.