LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2019 (Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)

Thứ Hai 20/5/2019

11h: Các BM hoàn thành việc gửi files về việc Chương trình Đào tạo ĐH theo Ngành

15h: Họp về hoàn thiện Chương trình đào tạo Đại học, Sau Đại học: Ban chủ nhiệm Khoa, Lãnh đạo các Bộ môn và Trung tâm. Phòng 1306

Thứ Ba 21/5/2019

8h: Hội nghị Công tác cố vấn học tập năm học 2018-2020. Lãnh đạo Khoa, Cố vấn học tập và Trợ lý Khoa. Hội trường A

Thứ Tư 22/5/2019

9h: Truyền thông về Bảo hiểm Bảo Việt dành cho các cán bộ, viên chức và người thân, hướng dẫn yêu cầu bồi thường. Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động quan tâm. Phòng B101-102 Nhà A2

Thứ Sáu 24/5/2019

7h30: Khai mạc đợt bảo vệ chuyên đề thực tập cuối khóa chương trình Chất lượng cao Khóa 57. Đại diện lãnh đạo Khoa. Phòng A2 – 1001, tòa nhà A2

9h: BM MKT sinh hoạt khoa học định kỳ. Phòng 1306