LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2023 (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)

Thứ Hai 22/5/2023
08h30
Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2023.
PGS. Thông
Phòng 501 tầng 5 Nhà A2
09h30
Họp ứng viên dự tuyển NCS Marketing
PGS. Thông, PGS. Huyền, PGS. Tuấn, TS. Quang
Phòng họp 1306
13h30
BM QTBH&DM tổ chức SHKH cho CHV.
GV BM và PGS. Dũng, TS. Minh, TS. Hưởng
Phòng họp 1306
14h30
Họp Hội đồng phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng đợt 1 năm 2023.
PGS. Thông và TS. Long, ThS. Khải
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
15h30
Làm việc với đại diện doanh nghiệp
PGS. Tuấn, TS. Hạnh, ThS. An
Phòng họp 1306
Thứ Ba 23/5/2023
14h30
Bài giảng của Thứ trưởng Vangelis Vitalis phụ trách Kinh tế và Thương mại, Bộ Ngoại giao New Zealand với nội dung “New Zealand Trade Policy: Beyond the Golden Weather”.
Các CBGV và SV quan tâm.
Phòng 1001 tầng 10 Nhà A2
Thứ Tư 24/5/2023
09h30
Họp triển khai công tác giảng dạy theo mô hình Lecture – Serminar theo Công văn số 706/ĐHKTQD-QLĐT ngày 07/4/2023.
PGS. Thông và các Trưởng Bộ môn.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h30
Các tiểu ban đánh giá ứng viên dự tuyển NCS Marketing
PGS. Thông, PGS. Huyền, PGS. Chiến, PGS. Tuấn, TS. Quang
Phòng họp 1306
14h30
Họp Ban soạn thảo xây dựng Chương trình đào tạo Chất lượng cao Quan hệ công chúng.
PGS. Thông và các thành viên của Khoa MKT trong Ban soạn thảo CTĐT CLC PR
Phòng 310 tầng 3 Nhà A1.
15h00
Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2022-2023 của sinh viên hệ chính quy khóa 64.
PGS. Tuấn
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 25/5/2023
10h00
Họp xét cảnh báo học tập, xóa tên sinh viên Chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh, Chất lượng cao & POHE đợt 1 năm 2023.
PGS. Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp tổ chức Hội thảo giới thiệu Chương trình đào tạo của Trường tại Lào.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 26/5/2023
10h00
Họp Tổ công tác xây dựng quy chế làm việc của Giảng viên.
PGS. Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1