LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2022 (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)

Thứ Hai 23/5/2022
08h00
Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2022.
Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành có ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2022 và các ứng viên.
Phòng 501 nhà A2
15h00
Họp Hội đồng xét chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2023.
Các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 24/5/2022
08h00
Seminar tập huấn về Công bố quốc tế: “Kinh nghiệm tìm và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín phù hợp”.
Thành viên các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế; các giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh và người học quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h
Họp toàn thể GV.CB Khoa Marketing.
Phòng 1304-1305
Thứ Tư 25/5/2022
08h30
Báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch rà soát Ngân hàng đề thi kết thúc học phần đối với các học phần trong chương trình đào tạo K63.
PGS. Huyền
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h00
Họp chuẩn bị nội dung FIBAA Workshop phục vụ kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA.
Đại diện các chương trình đào tạo tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn FIBAA.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00
Tọa đàm “Digital Skills for Future Work”.
Giảng viên Khoa Marketing (không có giờ lên lớp) và các em sinh viên quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Năm 26/5/2022
08h00
Hội thảo khoa học Quốc gia: Lao động – Việc làm của Việt Nam trong bối cảnh mới.
Các tác giả có bài viết và đại biểu có giấy mời.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
08h00
Hội thảo khoa học Quốc gia: Vai trò của ngành Bảo hiểm đối với sự ổn định xã hội và phát triển nền kinh tế.
Các tác giả có bài viết và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h00
Lễ Khai giảng Cao học QTKD MScBM khóa 1 hợp tác với ĐH West of England, VQ Anh và Lễ Tốt nghiệp Cao học QTKD Việt Bỉ khóa 17.
Đại diện lãnh đạo Khoa, CBGV tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên.
Phòng B104 Nhà A2
Thứ Sáu 27/5/2022
08h00
Hội thảo khoa học quốc gia: “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, ngôn ngữ thương mại”.
Các tác giả có bài viết và đại biểu có giấy mời.
D201, Tầng 2 Nhà D, Trường ĐH Ngoại thương
09h00
Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h30
Hội nghị cán bộ chủ chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022.
BTV, BCH Đoàn trường khoá XXXV, Bí thư Liên chi đoàn, Bí thư Chi đoàn trực thuộc.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Chủ Nhật 29/5/2022
08h30
Chương trình trải nghiệm 1 ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân.
Hội trường A2