LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2019 (Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2019

(Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)

Thứ Ba 04/6/2019

8h30 Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự để đề nghị bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và Thành viên Tổ công tác theo QĐ số 566/QĐ-ĐHKTQD. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

13h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy phiếu tín nhiệm nhân sự để bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường; Ban chấp hành Công đoàn trường; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó Trưởng Bộ môn thuộc Khoa/Viện; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp và tương đương và Thành viên Tổ công tác theo QĐ số 566/QĐ-ĐHKTQD. Hội trường A2

14h45 Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường; Ban chấp hành Công đoàn trường; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó Trưởng Bộ môn thuộc Khoa/Viện; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp và tương đương và Thành viên Tổ công tác theo QĐ số 566/QĐ-ĐHKTQD. Hội trường A2

Thứ Tư 05/6/2019

08h30 Tập huấn sử dụng phần mềm E-Office. Trưởng khoa Phòng 612 tầng 6 Nhà A2

10h30 Họp thảo luận và đóng góp ý kiến về dự thảo phương án lập Kế hoạch giảng dạy – học tập mới (thời gian biểu mới). Đại diện lãnh đạo Khoa, các Bộ môn Phòng hội thảo tầng G

14h: Tập huấn sử dụng phần mềm E-Office. Phó trưởng Khoa Phòng 612 tầng 6 Nhà A2

15h: Họp triển khai công tác thi THPT quốc gia năm 2019 tại Nam Định. Trưởng khoa. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

16h: Hội đồng thẩm định cấp Trường: giáo trình Quản trị giá. Phòng 1306.

Thứ Năm 06/6/2019

8h00 Tập huấn sử dụng phần mềm E-Office. Trợ lý Đào tạo Trần Bích Thủy. Phòng 612 tầng 6 Nhà A2

8h30 Họp Hội đồng KH&ĐT Trường thông qua CTĐT đại học hệ CQ khóa 61. Các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

14h00 Họp Hội đồng KH&ĐT Trường thông qua CTĐT đại học hệ CQ khóa 61. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu 07/6/2019

9h Họp Hội đồng trường phiên thứ 3 năm 2019. Các thành viên Hội đồng trường. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

11h: Tiếp và làm việc với đại diện đối tác về đào tạo. Trưởng Khoa Vũ Huy Thông, Trưởng Bộ Môn Marketing Phạm Thị Huyền. Văn phòng Khoa.

15h: Sinh hoạt Khoa học cho NCS. Mời các GS, PGS, TS và anh chị em giáo viên có quan tâm. Văn phòng Khoa