LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2022 (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

Thứ Hai 30/5/2022
9h
Rà soát công tác chuẩn bị Tọa đàm công giới về CTĐT Digital MKT CLC.
BCNK, PGS. PT.Huyền, TS. NH.Long, TS. PH.Hoa, TLĐT và các GV đã được phân công.
P.1306
15h052
Họp nhóm công tác về Chương trình hợp tác đào tạo Cử nhân Digital MKT với LBU.UK
BCNK, TS. NH.Long, TS. ĐK.Hưởng và các GV tham gia nhóm công tác.
P.1306
Thứ Ba 31/5/2022
5h30
Tổ chức cho SV K62 Ngành MKT đi thực tế doanh nghiệp.
BCNK, TLĐT, CVHT, GV đã được phân công.
Trưởng đoàn: TS. NH.Long
Xe đón trước Nhà A1
8h
Họp rà soát Báo cáo Tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục – Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổ chức FIBAA, CHLB Đức.
PGS. PT.Huyền và TS. LT.Hương
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h
Lễ viếng GS.TS Tăng Văn Bền (nguyên Trưởng khoa) tại Nhà tang lễ BV Thanh Nhàn
17h
Phiên họp chính thức Hội đồng nghiệm thu Giáo trình MKT Quốc tế. Online và Offline
Các thành viên HĐ, nhóm tác giả và GV Khoa MKT.
Phòng họp 1306
Thứ Tư 01/6/2022
08h30
Tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.
Thành viên Ban Quản lý Chương trình TT, CLC&POHE; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; đại biểu có giấy mời, các giảng viên quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h30
Hội đồng đánh giá LATS cấp BM.
NCS. Phan Duy Hùng
Đề tài: Nghiên cứu ý định chuyển đổi mua từ trực tuyến sang ngoại tuyến B2C nhóm hàng điện tử tiêu dùng tại VN
Thành viên Hội đồng, Tập thể GVHD, GV, các NCS và những người quan tâm.
P.1306
Thứ Năm 02/6/2022
8h30
Tọa đàm:
Đào tạo cử nhân Chất lượng cao Marketing Công nghệ số (Digital Marketing)
Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Ban Quản lý Chương trình TT, CLC&POHE; các đại biểu có giấy mời, toàn thể GV.CB Khoa MKT và những người quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h30
Họp Bộ môn Truyền thông MKT
P.1306
Thứ Sáu 03/6/2022
9h
Họp BCNK và LĐ BM QTBH.DM v/v hoàn thiện hồ sơ sau Tọa đàm.
Thành viên Tổ công tác và các Thư ký cuộc Tọa đàm.
P.1306
Thứ Bảy 04/6/2022
6h
Tổ chức cho SV K63 Ngành MKT đi thực tế doanh nghiệp.
Trưởng đoàn: PGS. PVTuấn, TLĐT, CVHT và các GV được phân công.
Xe đón trước Nhà A1
18h
Chương trình Chào SV Khoa Marketing K63
Chủ trì: BCNK, BT.LCĐ ThS. TV.An, TLĐT, CVHT và toàn thể GV.CB Khoa MKT
Hội trường A2