LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2019 (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)

Thứ Hai 10/6/2019
07h00: Lễ bàn giao sinh viên đại học hệ chính quy khóa 60 đi học Giáo dục quốc phòng và An ninh tại các Trung tâm (Đợt 1 – năm 2019). Đại diện lãnh đạo Khoa và Trợ lý Khoa; sinh viên K60. Khu vực sân khấu Nhà A1.
8h30: Bộ môn QTBH&DM chấm Chuyên đề Tốt nghiệp. VP BM.
14h: BM MKT chấm Chuyên đề Tốt nghiệp. VP BM.
16h: Sinh hoạt Khoa học về Đề tài của NCS: mời các GS, PGS, TS, NCS và giảng viên quan tâm. VPK
Thứ Ba 11/6/2019
8h30: Họp Chi bộ Khoa Marketing. VPK
16h: Bảo vệ cơ sở Đề tài cấp Bộ về Thực phẩm sạch và an toàn. Các thành viên đề tài: PGS Vũ Huy Thông, PGS. Phạm Thị Huyền, TS. Phạm Văn Tuấn, TS. Nguyễn Đình Toàn, ThS. Dương Thị Hoa, và những người quan tâm. VPK.
Thứ Tư 12/6/2019
08h00 và 13h30: Hội thảo khoa học quốc gia: “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”. Các đại biểu có giấy mời. Phòng B101- B102 Nhà A2.
08h30: BM TT MKT tổ chức Sinh hoạt Khoa học. Phòng 1306 Nhà A1.
15h30: Rà soát công tác tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam và trao phần thưởng HS giỏi năm học 2018-2019 cho con cán bộ, viên chức và người lao động Trường. PGS. Huyền. Phòng 608 Nhà A1.
Thứ Năm 13/6/2019
08h00: Tập huấn cán bộ tham gia công tác thi THPT Quốc gia năm 2019: Toàn thể GV-CB (Điểm phó, thư ký, cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra, dự trữ …) và Tổ công tác tham gia công tác thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Nam Định. Hội trường A2
10h00: Gặp mặt các nhà báo nhân kỉ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Khoa và các đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00: Họp về công tác đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định ACBSP đối với các học phần CPC. Đại diện lãnh đạo Khoa và các Bộ môn có giảng dạy các học phần CPC. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1.
Thứ Sáu 14/6/2019
08h00: Lễ kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam và trao thưởng HS giỏi năm học 2018-2019 cho con em cán bộ, viên chức và người lao động Trường. Đại diện lãnh đạo Khoa, BCH CĐ Trường, CĐ Khoa, các đoàn viên công đoàn có con được khen thưởng. Hội trường A2.
08h30: Tọa đàm khoa học “Hướng tới nền Kinh tế Vì Con người – Việt Nam tầm nhìn 2030” (Human Economy in Vietnam – A Vision to 2030). Giảng viên, viên chức, sinh viên đã đăng ký và đại biểu có quan tâm. Phòng 1006 tầng 10 Nhà A2
14h: Giao ban tháng 6: Chi ủy, BCNK, CĐ Khoa, LĐ các BM, Trung tâm, Bí thư LCĐ Trợ lý Khoa. VPK
Thứ Bảy 15/6/2019
08h00: Lễ khai giảng khóa 5 chương trình Thạc sỹ điều hành quản trị kinh doanh IEMBA khóa 5. Đại diện lãnh đạo Khoa và đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h: Họp Tổ công tác v/v sử dụng VP-NEU. Phòng họp A1-5C. Trưởng khoa.
Chủ Nhật 16/6/2019
08h00: Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 3 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại diện lãnh đạo Khoa, đại biểu có giấy mời và các tân cử nhân. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.