LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2022 (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

Thứ Hai 13/6/2022
8h30
Họp BM MKT
Phòng 1306
Thứ Ba 14/6/2022
08h30
Trao đổi với Công đoàn bộ phận về chính sách tiền lương mới của Trường.
Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h00
Hội nghị Tổng kết các cuộc thi Olympic cấp Trường và cấp Quốc gia.
Các sinh viên đạt thành tích.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00
Họp về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường.
PGS. VH.Thông và TS. ĐK.Hưởng
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 15/6/2022
08h00
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII).
Tham gia offline: Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc đoàn trường.
Tham gia online: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên các Chi đoàn trực thuộc LCĐ.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00
Viện Đào tạo quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về nhu cầu giảng viên dạy bằng tiếng Anh trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại đơn vị.
PGS. PV.Tuấn, các Trưởng Bộ môn và TS. ĐK.Hưởng
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00
Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2022.
PGS. PV.Tuấn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 16/6/2022
08h00
Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 15: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
ONLINE/OFFLINE.
Các tác giả có bài viết và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
8h30
BM MKT.C4 báo cáo SHKH chủ đề “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG IMC”
GV báo cáo: TS. Nguyễn Quang Dũng
P.1304
Thứ Sáu 17/6/2022
6h15
Xuất phát tại sảnh A1 đi Công ty May Bắc Giang: Chương trình Thực tế Doanh nghiệp cho 5 lớp Marketing K61 CQ.
BM MKT, các CVHT K61 CQ, Trợ lý Đào tạo và các GV đã đăng ký, được phân công.
Trước 17: Tiếp nhận kết quả rà soát, xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt tháng 6/2022 từ các khoa/viện (cấp cơ sở) theo Thông báo số 685/TB-ĐHKTQD ngày 04/5/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Phòng 210 Nhà A1. ThS. Cao Hiền.