LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2021 (Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021)

Thứ Hai 28/6/2021
14h:
Tiếp nhận kết quả xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2/2021 từ các Khoa/Viện theo Kế hoạch số: 793/KH-ĐHKTQD ngày 05/5/2021. Phòng 210 tầng 2 Nhà A1. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.
15h30:
Họp Tổ công tác xây dựng quy chế đánh giá, phân loại lao động. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 29/6/2021
8h30:
NCS. Nguyễn Thị Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định cho con đi du học nước ngoài của phụ huynh học sinh”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
14h: BM QTBH&DM
SHKH chủ đề “Cập nhật đề cương học phần Quản trị kênh phân phối”. Kính mời các thành viên BM và các thầy, cô quan tâm. P.1303
16h: BM QTBH&DM
Tổng kết năm học. P.1303
14h: SHKH BM TTMKT
Chủ đề Sáng tạo thông điệp truyền thông
15h30: SHKH BM TTMKT
Chủ đề Ứng dụng thuyết Quy gán (attribution theory) trong đánh giá trải nghiệm dịch vụ và hiệu quả phương tiện quảng cáo.
15h: Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2/2021.
ONLINE/OFFLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư 30/6/2021
08h30:
Họp BM MKT. P.1306
10h:
Họp Chi bộ.
ONLINE/OFFLINE. P.1306
13h30:
BM.MKT tổ chức Sinh hoạt Khoa học cho NCS. Lê Phạm Khánh Hòa
Thành phần tham dự: GV và NCS Khoa MKT. P.1304-1305
15h30:
Triển khai công tác thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho K62; Thi học kỳ hè và thi học kỳ 2 (đợt II) cho các K60 trở về trước.
ONLINE/OFFLINE. BCNK và lãnh đạo các Bộ môn. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm 01/7/2021
08h30:
Tập huấn công tác coi thi học kỳ theo hình thức tự luận có giám sát qua Teams. Các thành viên ban coi thi là giảng viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng 612 tầng 6 Nhà A2
09h:
Họp tổ công tác xây dựng Đề án “Xếp hạng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu 02/7/2021
09h30:
Họp Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình. Các đ/c được điều động theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Hội thảo tầng 1, Thư viện Phạm Văn Đồng