LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2020 (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020)

Thứ Hai 13/7/2020
09h00
Khai mạc Tuần nghề nghiệp mùa hè – NEU Career Week 2020.
Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Tuần nghề nghiệp theo QĐ số 461/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng; thành viên Hội đồng cố vấn trung tâm; đại diện Ban Chủ nhiệm các CLB sinh viên; đại diện doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên có quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h45:
GV.CBNV tập trung tại VPK theo Chương trình của Công đoàn Khoa.
14h00
Ban Thường vụ Công đoàn trường báo cáo Thường vụ Đảng ủy về kết quả quy hoạch cán bộ Công đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban Thường vụ Công đoàn trường.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h00
Họp triển khai công tác rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp bằng.
Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn và Ban thư ký theo Quyết định số 146/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/02/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp triển khai công tác rà soát, đánh giá hệ thống môn học/học phần và hệ thống giáo trình, học liệu thuộc chương trình đào tạo ĐHCQ của Trường.
Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn và Ban thư ký theo Quyết định số 145/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/02/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 14/7/2020
15h30
Họp Tổ soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
Các thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 15/7/2020
08h00
Họp Bộ môn Marketing nghe GV giảng thử để kiêm giảng.
GV BM MKT và các anh chị em quan tâm.
Phòng 1306
9h30
BM MKT tổ chức SHKH cho CHV.
GV BM MKT và các anh chị em quan tâm.
Phòng 1306
10h00
Họp Tổ công tác rà soát, xây dựng lại Quy định về quản lý đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 344/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/5/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00
Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học với sinh viên đại học hệ chính quy năm 2020.
PTK. Phạm Văn Tuấn, các thành viên Hội đồng theo quyết định số 13/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/01/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 16/7/2020
7h:
Báo cáo NC.MKT với doanh nghiệp và thực tế môn học.
GV BM MKT được phân công và các GV có quan tâm.
TS. Nguyễn Thu Lan và TS. Lê Thùy Hương
08h30
Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 12: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
Các thành viên trong Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h30
Họp Tổ công tác chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo sang mô hình Công ty TNHH 1 thành viên.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h00
Tập huấn công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng và CBVC phòng Thanh tra – Pháp chế.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 17/7/2020
09h00
Họp tổ công tác xây dựng định mức, tiêu chuẩn cơ sở vật chất.
Các thành viên của Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h00
Ban Giám hiệu làm việc với giảng viên chưa đi học Tiến sĩ theo cam kết hợp đồng làm việc.
Các giảng viên tuyển dụng từ 2015 đến nay chưa đi học Tiến sĩ theo yêu cầu của hợp đồng làm việc.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1