LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2022 (Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022)

Thứ Hai 11/7/2022
14h00
Họp nhóm online về Hội thảo MICA Đà Nẵng 2022.
Các thành viên TCT
Thứ Ba 12/7/2022
9h00
Nhóm Thường trực rà soát Đề án CTĐT CLC Digital MKT.
PGS. VH.Thông, TS. NH.Long, TS. PHH.Hoa
Online và Offline
Thứ Tư 13/7/2022
08h00
Hội thảo khoa học Quốc gia “Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên Việt Nam khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trong bối cảnh hiện nay”.
Đại biểu có giấy mời và các CBGV, sinh viên quan tâm.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h
Họp nhóm về liên kết với công giới.
BCNK và BCN BM.MKT
P.1306
Thứ Năm 14/7/2022
08h30
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án cơ sở 2 tại Hà Nam
PGS. VH.Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h00
Hội đồng đánh giá CĐTS của NCS. PTK.Thanh
PGS. VH.Thông, PGS. VT.Dũng
Phòng họp Viện PTBV
Thứ Sáu 15/7/2022
9h
Họp nhóm về Chương trình hợp tác với ĐH.TC.MKT Tp.HCM
P.1306