LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM 2020 (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)

Thứ Hai 20/7/2020

14h00 Tập huấn công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. Các thành viên theo Quyết định triệu tập bổ sung của Hiệu trưởng và những người kiểm tra không đạt lần 1. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 

Thứ Ba 21/7/2020

08h00 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thu hút giảng viên nước ngoài. Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

10h00 Họp Hội đồng văn bằng chứng chỉ. Các thành viên Hội đồng văn bằng chứng chỉ theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

14h30 BM Truyền thông Marketing họp tổng kết năm học. Phòng 1306

 

Thứ Tư 22/7/2020

9h00 Rà soát công tác tổ chức Chào mừng ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 và trao phần thưởng HS giỏi năm học 2019-2020 cho con em cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ban TVCĐ; các đ/c: Trưởng, Phó ban nữ công; Trưởng ban VH-VN CĐ, Trưởng ban TT&CSPL, Trưởng, Phó ban đời sống CĐ trường, và ban tổ chức.

Phòng 608 Nhà A1

9h30 Bộ môn Quản trị bán hàng và Digital Marketing họp tổng kết năm học. Phòng 1303

 

Thứ Năm 23/7/2020

15h30 Họp báo cáo kết quả thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 7/2020. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 

Thứ Sáu 24/7/2020

08h00 Tọa đàm khoa học: “Đại học Kinh tế quốc dân đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII”. Các đại biểu có giấy mời. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

13h00 Kiểm tra, đánh giá tình hình học tập GDQP&AN của sinh viên ĐHCQ tại Trung tâm GDQP&AN Trường ĐH Hải Phòng. BGH, các Phòng chức năng và đại diện Khoa Marketing. Xe ôtô xuất phát tại sảnh G1