LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM 2021 (Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021)

Thứ Hai 19/7/2021
13h30
Họp BM MKT P.1306
14h30
SHKH cho NCS Hùng (PGS Tuấn hướng dẫn). Mời các GV và NCS Phòng 1304.1305
Thứ Ba 20/7/2021
09h00
Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.
ONLINE/OFFLINE
16h30
Họp về đề xuất điều chỉnh mức thanh toán cho viết giáo trình, sách hướng dẫn học tập.
Thứ Tư 21/7/ 2021
08h30
Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về xây dựng kế hoạch KHCN năm 2022.
ONLINE/OFFLINE Các chủ nhiệm đề tài đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp thành phố Hà Nội năm 2022 và theo giấy mời. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h00
Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng đề án đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành sách điện tử, Đề án xây dựng hệ thống phát hành sách điện tử và sách giấy. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 22/7/2021
8h30
BM QTBH&DM SHKH chủ đề: Ứng dụng digital marketing trong quá trình chuyển đổi số ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam – Một số xu hướng Thành viên Bộ môn và các GV quan tâm P.1303 và online
Thứ Sáu 23/7/2021
09h00
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.
ONLINE/OFFLINE. Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên Chi bộ. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1