LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM 2022 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022)

Thứ Hai 18/7/2022
07h45
Khai giảng khoá đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.
PGS Tuấn, Phòng họp A1.G1
Thứ Ba 19/7/2022
15h00
Hội đồng đánh giá Chuyên đề Tiến sĩ
PGS Thông và PGS Chiến
P.1306
Thứ Tư 20/7/2022
BM MKT tổ chức cho sinh viên CLC đi thực tế tại doanh nghiệp
Thứ Năm 21/7/2022
16h00
Họp công bố kết quả xét tuyển sớm, xét tuyển kết hợp đối tượng 1,2,3; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐHCQ năm 2022; cập nhật kết quả lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
Thứ Sáu 22/7/2022
14h00
Họp giao ban
VPK Khoa Marketing, P.1306