LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM 2022 (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)

Thứ Hai 15/8/2022
07h30 Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên thứ II). Đại biểu được triệu tập và đại biểu có giấy mời. PGS. Thông Hội trường A2
14h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường triển khai Kế hoạch về quy hoạch Chủ tịch CĐBP nhiệm kỳ 2023-2028. PGS. Huyền và TS. Hạnh Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00 Họp về quy chế đào tạo trình độ đại học và thống nhất điều chỉnh lịch học tập cho K64. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 16/8/2022
08h00 Họp Hội đồng sáng kiến. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h30 Họp với lãnh đạo Khoa, Viện về việc thu thập tư liệu phục vụ xây dựng Phòng Truyền thống điện tử. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư 17/8/2022
8h Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK Mùa Thu 2022 Ngành Marketing. Chủ trì: PGS. Huyền.
Toàn thể GV tham gia hướng dẫn và SV Ngành MKT thực tập tốt nghiệp.
TLĐT Cao Hiền thông báo địa điểm.
08h00 Họp Hội đồng sáng kiến. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h00 Họp Tổ công tác xây dựng Cơ sở 2 tại Hà Nam. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h30 Tập huấn tư vấn Chương trình Digital MKT LBU in NEU TS. Long, TS. Hưởng, TLĐT Cao Hiền và nhóm chuyên viên IBD P.306 A1
15h00 Họp về hoàn thiện Quy chế đào tạo ngắn hạn. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h Họp toàn Khoa Marketing P.1304 P.1305

Thứ Năm 18/8/2022
14h00 Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2021-2022. TLĐT Cao Hiền báo cáo họp thay PGS. Tuấn Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu 19/8/2022
09h30 Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Chất lượng cao Digital Marketing (ngành Marketing). PGS. Thông, TS. Long, TS. Hoa và đại biểu có giấy mời Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
13h30 Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK Mùa Thu 2022 Ngành PR. Chủ trì: TS. Dũng
Toàn thể GV tham gia hướng dẫn và SV PR thực tập tốt nghiệp.
TLĐT Cao Hiền thông báo địa điểm.