LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2019 (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019)

Thứ Hai 02/9/2019
Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9
Thứ Ba 03/9/2019
9h30: Gặp gỡ sinh viên K61 Chương trình POHE Truyền thông Marketing tại A2-912. Viện TT.CLC.POHE tổ chức. PTK Phạm Văn Tuấn, đại diện LĐBM BM Truyền thông MKT và GV BM Truyền thông MKT (không có giờ lên lớp)
Thứ Tư 04/9/2019
9h: Họp Chi bộ. Phòng 1306
9h: Tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho lưu học sinh về việc xây dựng kế hoạch học tập, đăng ký học, tìm kiếm thông tin quản lý đào tạo năm học 2019-2020. PTK Phạm Văn Tuấn. Phòng B103 Nhà A2
14h: Hội nghị công tác sinh viên năm học 2019 – 2020. PTK Phạm Văn Tuấn, Trợ lý Khoa/Viện QLSV; Cố vấn học tập các lớp. Phòng B101 Nhà A2
15h: Họp các nhóm nghiên cứu xây dựng chiến lược 10 năm 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Chủ trì, Thư ký khoa học các nhóm nghiên cứu theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h: Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm 2019. Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 212/QĐ- ĐHKTQD ngày 14/03/2019 và Quyết định số 557/QĐ- ĐHKTQD ngày 29/05/2019 của Hiệu trưởng (PTK Phạm Văn Tuấn và TLĐT rà soát trước). Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
18h: Hội nghị Lớp trưởng Khóa 61. Các lớp trưởng có tên theo giấy triệu tập. Phòng B101 Nhà A2
Thứ Năm 05/9/2019
15h30: Họp Tổ công tác rà soát phòng làm việc của các đơn vị. Thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 06/9/2019
7h30: Lễ khai giảng Đại học hệ chính quy năm 2019. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thành viên Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, trợ lý Khoa, Viện, Trung tâm đào tạo, các tân sinh viên và các đồng chí có giấy mời. Hội trường A2
10h: Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024. Đảng ủy, Ban giám hiệu, Thành viên Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên, các đại biểu có giấy mời và toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh không có giờ lên lớp. Hội trường A2
15h30: Tiếp và làm việc với Trường Đại học Kobe, Nhật Bản. TK Vũ Huy Thông. Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 07/9/2019
8h: Khai giảng cao học K9, trao bằng năm 2019 – Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, đại diện lãnh đạo Khoa/Viện, Bộ môn; đại diện lãnh Phòng ban, Trung tâm trực thuộc trường, giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các đại biểu có giấy mời. Hội trường A2
Chủ Nhật 08/9/2019
9h: Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 5 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, đại biểu có giấy mời và tân cử nhân. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
————