LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2021 (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021)

Thứ Hai 30/8/2021
08h30
Họp Hội đồng KH&ĐT Trường về Dự thảo Quy chế đào tạo Tiến sĩ theo Thông tư 18/2021. GS.Trần Minh Đạo. ONLINE
14h00
Bộ môn QTBH&DM họp online thảo luận và góp ý cho Đề án vị trí việc làm
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng mô hình trường 3 cấp. PGS.Vũ Huy Thông. ONLINE
16h00
Họp Tổ công tác xây dựng đề án tự chủ tài chính theo Nghị định 60 của Chính phủ. PGS.Vũ Huy Thông. ONLINE
Thứ Ba 31/8/2021
14h00
Trao đổi kinh nghiệm xây dựng CSDL quản lý minh chứng kiểm định với Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH). Các thành viên Tổ công tác ONLINE
16h00
Họp Tổ công tác xây dựng bộ học liệu chuẩn cho các môn học của Trường. Các thành viên Tổ công tác ONLINE
Thứ Tư 01/9/ 2021
08h30
Họp kế hoạch triển khai cập nhật đề cương chi tiết học phần năm 2021. PGS.Phạm Thị Huyền ONLINE
9h30
Họp online nhóm biên soạn Giáo trình Hành vi Người tiêu dùng.
Thứ Năm 02/9/2021, Thứ Sáu 03/9/2021, Thứ Bảy 04/9/2021
Nghỉ theo Thông báo số 1340/TB-ĐHKTQD ngày 27/8/2021