LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2022 (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)

Thứ Hai 12/9/2022
08h30
Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2022.
PGS. Tuấn và 2 ứng viên.
Phòng 501 Nhà A2
08h30
Seminar: “Chiến lược để tăng khả năng được chấp nhận đăng bài quốc tế – Góc nhìn từ thành viên Ban Biên tập Tạp chí quốc tế”.
Thành viên các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế; giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh và người học quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h00
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường bàn về công tác tổng kết năm học và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận và Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028.
PGS. Huyền
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
9h30
Họp Hội đồng chuyên môn về CTĐT E.PhD
PGS. Thông
P.1501 Nhà A1
15h00
Họp công tác chuẩn bị đón tiếp sinh viên khóa 64 nhập học.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 13/9/2022
09h00
Hội nghị triển khai Đề án gia tăng công bố quốc tế giai đoạn mới.
Đại diện lãnh đạo Khoa, đại diện lãnh đạo Bộ môn, đại diện các nhóm Công bố quốc tế.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h
Họp về hợp tác với UpGrad về dự kiến phối hợp đào tạo.
PGS. Thông, TS. Long
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
10h30
Nghiệm thu đề tài NEU.E do TS. Linh làm Chủ nhiệm
PGS. Thông
P.215 Nhà A1
16h00
Họp Tổ công tác xây dựng Cơ sở 2 tại Hà Nam.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 14/9/2022
08h30
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đảng viên trong toàn Đảng bộ; Viên chức quản lý trong toàn trường và thành viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị – xã hội cấp trường.
Hội trường A2
10h
Hội nghị lãnh đạo chủ chốt mở rộng (là Đảng viên) của Khoa về công tác nhân sự.
PGS. Thông, PGS. Tuấn, PGS. Huyền, TS. Hạnh, TS. Dũng, TS. Hưởng
P.1306
10h30
Hội nghị Chi bộ Khoa Marketing
Toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Marketing
P.1306
13h30
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h30
Họp Hội đồng xét tuyển NCS Marketing năm 2022
PGS. Thông, PGS. Huyền, PGS. Tuấn và 2 ứng viên NCS Marketing 2022
P.1306
Thứ Năm 15/9/2022
09h00
Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường về công tác quy hoạch.
Trưởng khoa, P.Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương.
Hội trường A2
14h00
Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường mở rộng.
PGS. Thông
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00
Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình TT, CLC năm 2022.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 16/9/2022
16h00
Họp Thường trực HĐTS và công bố kết quả xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 17/9/2022
9h
Thông tin tuyển sinh các Chương trình liên kết Đào tạo Quốc tế tại NEU
PGS. Thông, TS. Long, TS. Hưởng, TS. Hoa
Hội trường A2