LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2021 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)

Thứ Hai 27/9/2021
Sáng:
Hội đồng chấm CĐ.TN của BM.MKT Các thành viên được phân công MS.TEAMS
9h
Họp xét tốt nghiệp cấp khoa Chương trình Chất lượng cao năm 2021. PGS. Thông ONLINE
10h
Họp xét tốt nghiệp cấp khoa Chương trình POHE năm 2021. PGS. Thông ONLINE
10h30
Họp về CĐR và phân nhiệm. PGS. Thông, PGS. Huyền, PGS. Tuấn, TS. Quang, TS. Long, TS. Dũng, TS. Toàn và TLĐT. Cao Hiền P.1304-1305
16h00
Họp rà soát công tác chuẩn bị đón đoàn Site visit 11 chương trình đào tạo đăng ký kiểm định ACBSP. PGS. Thông ONLINE
Thứ Ba 28/9/2021
14h00
Họp xét tốt nghiệp Chương trình Chất lượng cao năm 2021. PGS. Thông ONLINE
14h00
Họp triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến.
ONLINE/OFFLINE PGS. Tuấn, Lãnh đạo các Bộ môn, TS. Hạnh Chủ tịch Công đoàn Khoa Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h30
Họp xét tốt nghiệp Chương trình POHE năm 2021. PGS. Thông ONLINE
Thứ Tư 29/9/2021
07h30
Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 7). PGS. Tuấn, TLĐT Cao Hiền và toàn thể các sinh viên khóa 63 – Khối 7. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
08h00
ọa đàm Đối thoại chính sách: Hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
ONLINE/OFFLINE Tham dự online: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng Giáo sư; Đại diện lãnh đạo Khoa, các đại biểu có giấy mời và toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và người học quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
8h00
Họp BM Marketing về đề cương theo mẫu mới, Bộ học liệu chuẩn (đề cương, slides chuẩn, slides audio, giáo trình, hướng dẫn học tập); CTĐT SĐH P.1304-1305
10h30
BM.MKT tổ chức SHKH (lần 2) cho CHV. Mời thầy cô vào Teams SHKH CH28 để nhận quyển theo phân công. ONLINE
16h00
Họp nhóm xây dựng Đề án vay vốn Ngân hàng Thế giới. ThS. Nhung Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 30/9/2021
Sáng:
Hội đồng chấm CĐ.TN của BM. Truyền thông MKT Các thành viên được phân công (Hội đồng Truyền thông MKT) MS.TEAMS
Chiều:
Hội đồng chấm CĐ.TN của BM. Truyền thông MKT Các thành viên được phân công (Hội đồng PR) MS.TEAMS
14h00
Tọa đàm các tiêu chuẩn kiểm định FIBAA. ONLINE/OFFLINE Các thành viên Hội đồng kiểm định theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 01/10/2021
08h00
Khai mạc Ngày hội Định hướng các Câu lạc bộ, Tổ đội cho tân Sinh viên Khóa 63 – NEU CLUB’S DAY 2021. ThS. Dũng BT.LCĐ, ThS. Cao Hiền, GV và Sinh viên Khóa 63 có quan tâm. ONLINE
09h00
Lễ khai mạc “Ngày hội Đổi mới, sáng tạo xã hội và ra mắt mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam” (sự kiện trong khuôn khổ Techfest Quốc gia do NEU là đơn vị đồng chủ trì). OFFLINE/ONLINE. Đại biểu có giấy mời và các chuyên gia, giảng viên và sinh viên quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h30
Họp triển khai xây dựng Ngân hàng đề thi trắc nghiệm các học phần đại cương và cơ sở ngành. OFFLINE/ONLINE. Lãnh đạo Khoa và Bộ môn quản lý học phần đại cương, học phần cơ sở ngành. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h00
Họp giao ban công tác Quý III, phố biến Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch công tác quý IV năm 2021.
OFFLINE/ONLINE. Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn, Giám đốc Trung tâm và các thành viên được triệu tập. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1