LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2022 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)

Thứ Hai 26/9/2022
08h00
Từ 08h00 ngày 26/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022: Tổ chức nhập học trực tuyến cho sinh viên ĐHCQ khóa 64 (bổ sung các trường hợp chưa nhập học đợt từ 17/9/2022-25/9/2022).
https://nhaphoc. neu.edu.vn
15h00
Họp Thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2022.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 27/9/2022
10h00
Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2021-2022.
ONLINE/OFFLINE.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
13h30
Họp BM Truyền thông MKT.
Phòng 1306
Thứ Tư 28/9/2022
8h:
BM MKT tổ chức SHKH cho CHV
Phòng 1306
10h00
Đoàn Thanh niên báo cáo các hoạt động chào tân sinh viên trong tháng 10.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng cơ sở 2 tại Hà Nam.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp Tổ công tác xây dựng học liệu điện tử.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 29/9/2022
08h00
Họp Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h30
Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD) khóa 18, kỳ mùa thu 2022.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
13h30
Họp Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h
Họp Ban thanh tra nhân dân.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 30/9/2022
08h00
Họp Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
08h00
Sự kiện kết nối 5 điểm cầu quốc gia: “Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và Chương trình “Liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo” thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở quốc gia”.
CBGV, sinh viên có quan tâm.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00
Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Bảy 01/10/2022
HỘI THẢO QUỐC TẾ MICA TẠI ĐÀ NẴNG
Lưu ý: anh chị em nào đi Hội thảo MICA mà có lịch giảng thì lưu ý phải tự chủ động gửi email cho các địa chỉ chức năng theo quy định để thông báo + sau này sắp xếp giảng bù.
Thứ Bảy 01/10/2022
07h30
Họp Hội đồng giáo sư ngành kinh tế thẩm định báo cáo tổng quan ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
13h30
Họp Hội đồng giáo sư ngành kinh tế thẩm định báo cáo tổng quan ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Chủ Nhật 02/10/2022
08h00
Họp Hội đồng giáo sư ngành kinh tế thẩm định báo cáo tổng quan ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00
Họp Hội đồng giáo sư ngành kinh tế thẩm định báo cáo tổng quan ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1