LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM 2022 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)

Thứ Hai 10/10/2022
10h00
BCNK, LĐ BM.MKT và GVHD họp với NCS K43 về Đề tài và các môn học bổ sung.
P.1306
15h30
Tổ công tác báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về Phân hiệu tại Nghệ An.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 11/10/2022
15h00
Ký kết văn bản MoU và thảo luận chương trình hợp tác công giới tại Văn phòng Vietnam Marketing Group.
BCNK, LĐ các BM (không có giờ lên lớp) và BT.LCĐ TV.An
16h00
Họp triển khai dự án YSAELI do Đại sứ Quán Hoa Kỳ tài trợ.
ThS. Nhung
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 12/10/2022
08h00
BM.MKT tổ chức SHKH cho CHV.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h00
Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 10).
PGS. Thông
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
11h00
Họp nhóm Đề tài 66 Hà Nội 2022.
Phòng họp 1306
13h30
BM.MKT tổ chức giảng thử cho các ứng viên
Phòng họp 1306
14h00
BM QTBH&DM tổ chức SHKH cho CHV.
Mời PGS Dũng, TS Quang, TS Hưởng, TS Minh, TS Toàn và các giảng viên
Phòng họp 1303
15h00
Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở của NCS. K41 Phương Ly
Phòng họp 1306
Thứ Năm 13/10/2022
15h00
Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2022.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h30
Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU) khóa 18, kỳ mùa thu 2022.
PGS. Thông, TS. Long, TS. Hưởng
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 14/10/2022
8h00
BM QTBH&DM tổ chức SHKH cho CHV.
Mời PGS Dũng, TS Quang, TS Hưởng, TS Minh, TS Toàn và các giảng viên
Phòng họp 1303
08h00
Triển khai lớp “Đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn đăng bài nghiên cứu khoa học lên báo quốc tế”. ONLINE
Giảng viên và NCS.
09h00
Họp về công tác biên soạn giáo trình và tài liệu học tập 2020-2023.
Đại diện lãnh đạo Khoa, các chủ biên giáo trình chưa nghiệm thu cấp cơ sở năm 2020-2022, chủ biên giáo trình chưa được thanh toán và chủ biên đăng ký biên soạn giáo trình năm 2023
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 15/10/2022
07h30
Lễ khai giảng hệ đại học chính quy khóa 64.
Đại diện lãnh đạo Khoa, đại biểu có giấy mời và các tân sinh viên khóa 64.
Hội trường A2
08h00
Triển khai lớp “Đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn đăng bài nghiên cứu khoa học lên báo quốc tế”. ONLINE
Giảng viên và NCS.
Chủ Nhật 16/10/2022
08h00
Triển khai lớp “Đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn đăng bài nghiên cứu khoa học lên báo quốc tế”. ONLINE
Giảng viên và NCS.