LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

Thứ Hai 31/10/2022
15h00
Báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023.
PGS. Thông, TS. Long và TS. Hưởng
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h30
Rà soát tiến độ cập nhật dữ liệu xếp hạng của THE về Impact Ranking cho trường ĐH có tác động đến thực hiện các mục tiêu SDGs tốt nhất.
ThS. Dũng, ThS. Nhung và các thành viên Tổ công tác.
Phòng họp C tầng 5 nhà A1
Thứ Ba 01/11/2022
09h30
Thảo luận đề xuất với Đảng ủy về tái cấu trúc các Chi bộ Sinh viên.
Cấp ủy Chi bộ Sinh viên 1, 2.
Phòng 608 tầng 6 Nhà A1
Thứ Tư 02/11/2022
08h00
Tọa đàm và gặp mặt 45 năm đào tạo Sau đại học, chủ đề “Phát triển đào tạo Sau đại học trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế”.
Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn có đào tạo Sau đại học và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
08h30
Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Công đoàn Trường.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h
Họp BM Marketing
Rà soát tổng thể các tài liệu, giáo trình và đề thi
P.1306
Thứ Năm 03/11/2022
08h00
Họp Hội đồng rà soát kết quả học tập và xét cảnh báo học tập, thôi học cho sinh viên Đại học chính quy.
PGS. Tuấn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h00
Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2022, Chủ đề: “Vai trò của tri thức trẻ trong nền kinh tế số – Lần thứ IV”.
PGS. Tuấn, đại biểu có giấy mời, CBGV và SV quan tâm.
Phòng Hội thảo B101-102 Nhà A2
09h30
Họp ban chỉ đạo, ban nghiên cứu soạn thảo và xây dựng đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường ĐH KTQD.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h30
Báo cáo Hội đồng Khoa học và đào tạo về công tác rà soát, đánh giá và hoàn thiện chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 04/11/2022
09h30
Hội nghị “Tổng kết Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022” và Lễ trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022”.
PGS. Tuấn, GV hướng dẫn SVNCKH đạt giải, SV có giấy triệu tập và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
Thứ Bảy 05/11/2022
13h30
Hội thảo khoa học quốc gia: “Những xu hướng mới trong đào tạo và nghiên cứu Kinh tế học”.
PGS. Tuấn, các tác giả có bài viết, đại biểu mời, cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Chủ Nhật 06/11/2022
08h30
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Kinh tế học.
PGS. Thông và các đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2