LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2022 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

Thứ Hai 05/12/2022
16h
Ngày hội phụ huynh Chương trình Cử nhân quốc tế.
TS. Long và TS. Hưởng
Hội trường A2
Thứ Ba 06/12/2022
10h
Lễ bế mạc giải Bóng rổ truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022.
Đại diện lãnh đạo Khoa và CBVC quan tâm.
Sân KTX
14h
Làm việc với đại diện doanh nghiệp.
PTK. Tuấn, BTLCĐ. An và TLĐT. Hiền
P.1306
19h
Đối thoại SV Khoa MKT (online)
BCN.Khoa, LĐ các BM, TLĐT, BT.LCĐ, CVHT và GV.
Thứ Tư 07/12/2022
9h
Họp nhóm Đề tài HN66
P.1306
15h30
Họp Tiểu ban Nội dung về Dự thảo báo cáo Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h30
Họp định kỳ với LBU (online)
BCN.Khoa, TS. Long, TS. Hưởng và nhóm IBD
Thứ Năm 08/12/2022
16h30
Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học từ xa.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h45
Họp Hội đồng xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt tháng 12/2022.
PGS. Tuấn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 09/12/2022
10h
Họp Hội đồng xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ khóa 64 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 10/12/2022
10h0
Khai giảng cao học khóa 31 (2022-2024).
PGS. Tuấn, đại diện lãnh đạo các Bộ môn; Giảng viên tham gia giảng dạy cao học và Tân học viên khóa 31.
Hội trường A2