LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2021 (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

Thứ Hai 13/12/2021
10h00
Kiểm định chất lượng các CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài làm việc với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Khoa có CTĐT được kiểm định.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Thông, PGS. Tuấn, PGS. Huyền: họp tại 5B.A1
Tham dự online: giảng viên và TLĐT.
14h00
Họp thảo luận về nội dung báo cáo Ban Giám hiệu các giải pháp nâng cao chất lượng bài giảng, thi học phần theo hình thức trực tuyến. PGS. Huyền Phòng họp A tầng 1 Nhà A1
Thứ Ba 14/12/2021
08h30
Kiểm định chất lượng các CTĐT: Trao đổi về kết luận đợt khảo sát chính thức.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Thông, PGS. Tuấn, PGS. Huyền: họp tại G1 Tham dự online: giảng viên và TLĐT.
11h00
Kiểm định chất lượng các CTĐT: Lễ ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức giữa Đoàn đánh giá ngoài, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Thông, PGS. Tuấn, PGS. Huyền: họp tại G1 Tham dự online: giảng viên và TLĐT.
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 15/12/2021
20h00
Tổng kết cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2021 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. Các đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G1
Thứ Năm 16/12/2021
10h00
Gặp mặt và tri ân viên chức, người lao động nghỉ hưu trong năm 2021. GS. Đạo PGS. Thông, PGS. Tuấn, PGS. Huyền và BCH CĐ Khoa: họp tại G1
15h00
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án mô hình trường. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 17/12/2021
08h30
Họp rà soát tiến độ viết Báo cáo tự đánh giá, kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA. PGS. Huyền, TS. Hương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h
NCS. Nguyễn Thị Thái Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua ngẫu hứng trên mạng xã hội của người tiêu dùng ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2. Thành viên HĐ, GVHD và GV, NCS; các tập thể, cá nhân có quan tâm
18h00 Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Trường và sinh viên năm 2021.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Thông, PGS. Tuấn tại G1 GV, CVHT và TLĐT online
Thứ Bảy 18/12/2021
13h30
NCS. Nguyễn Thị Hạnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của bao gói đến ý định mua trà xanh đóng chai của người Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2. Thành viên HĐ, GVHD và GV, NCS; các tập thể, cá nhân có quan tâm
16h00
Lễ Kỷ niệm 65 năm truyền thống đào tạo ngành Kế toán và 30 năm thành lập Viện Kế toán – Kiểm toán.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1