LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53 NĂM 2022 (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 02/01/2023)

Thứ Hai 26/12/2022
14h00
Hội nghị toàn thể viên chức Khoa Marketing
Phòng 1304.1305
15h00
Họp chuẩn bị tổ chức Livestream tư vấn tuyển sinh giới thiệu thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2023.
Các thành viên Ban thường trực công tác TVTS ĐHCQ năm 2023 theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h00
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XXXVI (2022-2024) về việc giới thiệu nhân sự là người học tham gia Hội đồng trường.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h30
Họp Hội đồng Khoa Marketing về Giáo trình.
Phòng 1306
Thứ Ba 27/12/2022
10h30
Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Sau đại học năm 2022.
Đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn và các đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h00
Hội nghị tổng kết công tác Kiểm định và Xếp hạng đại học.
Đại diện lãnh đạo Khoa; giảng viên, chuyên viên, nhân viên đã tham gia công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 28/12/2022
08h00
Hội thảo khoa học Quốc tế về Kế toán, Kiểm toán và Tài chính lần thứ 5 (ICFAA 2022).
Đại biểu có bài viết, đại biểu có giấy mời và các nhà khoa học quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h30
Tư vấn thông tin học bổng SEED của Chính phủ Canada và các chương trình trao đổi cho sinh viên Trường ĐH KTQD.
Phòng Hội thảo B101 Nhà A2
15h00
Hội nghị tổng kết công tác đào tạo ngắn hạn năm 2022.
PGS. Thông và TS. Hưởng
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Năm 29/12/2022
13h30
Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng (bước 4).
Thành viên HĐT là viên chức của Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó Khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Trưởng, Phó Bộ môn và tương đương, giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, giảng viên chính, chuyên viên chính và tương đương.
Hội trường A2
16h15
Lễ Bế mạc Giải Bóng đá nữ truyền thống năm 2022.
Sân KTX
Thứ Sáu 30/12/2022
08h00
Hội nghị đại biểu cấp Trường giới thiệu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.
PGS. Thông, TS. Hạnh và các đồng chí có giấy triệu tập.
Hội trường A2
13h30
Hội nghị đại biểu cấp Trường lần 2 bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026.
PGS. Thông, TS. Hạnh và các đồng chí có giấy triệu tập.
Hội trường A2
16h00
Chia tay viên chức nghỉ hưu năm 2022.
Các đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1