Lớp Chuyên ngành Thẩm định giá 60 – Khoa Marketing chung tay cùng cả nước, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid

Lớp Chuyên ngành Thẩm định giá 60 – Khoa Marketing chung tay cùng cả nước, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Xin chúc tất cả các anh chị, cô chú, các doanh nghiệp trong group luôn công tác tốt, phòng dịch an toàn và bảo vệ sức khoẻ thật tốt trong giai đoạn này ❤️❤️