Mẫu văn bản dành cho sinh viên

Các mẫu văn bản gồm:

1. Đơn xác nhận là sinh viên

2. Giấy xác nhận vay vốn (tín dụng)

3. Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục (tại địa phương)

4. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

5. Đơn Đề nghị miễn giảm học phí

Có trong trang thông tin của Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên: https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/van-ban-phong/cac-mau-giay-xac-nhan-sinh-vien