MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ CUỘC THI MAP THE SYSTEM @NEU2022

[CHÍNH THỨC] MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ CUỘC THI 𝐌𝐀𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌 @𝐍𝐄𝐔𝟐𝟎𝟐𝟐
______________________
️🎯 Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/E4xbW9npJ8eqyZjcA
⏰ Thời gian mở đơn: 15/12/2021.
⏰ Thời gian đóng đơn: 08/01/2022.
______________________
𝐌𝐚𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 là một cuộc thi toàn cầu của được tổ chức bởi Trung tâm Khởi nghiệp Xã hội Skoll thuộc Đại học Oxford và sự hợp tác của các tổ chức giáo dục hàng đầu trên toàn thế giới. Cuộc thi được thiết kế để thay đổi tư duy trong giáo dục tác động xã hội – chuyển từ việc tập trung quá nhiều vào ‘Khởi nghiệp hàng loạt’ – sang hướng tập trung vào sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề phức tạp, làm nền tảng để thúc đẩy sự thay đổi mang tính chuyển đổi.
Năm nay 𝐌𝐚𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam bởi sự phối hợp giữa Trung tâm Khởi nghiệp Xã hội Skoll và Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (CSIE-NEU) cùng các đơn vị khác trong trường nhằm tổ chức thành công 𝐌𝐚𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐, giúp thúc đẩy tư duy hệ thống và khuyến khích cách tiếp cận học tập hướng tới sự thay đổi xã hội.
📌 Quyền lợi khi tham dự 𝐌𝐚𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦

🎯 Trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi toàn cầu được tổ chức tại Đại học Oxford, Anh Quốc.

️🎯 Nhận giải thưởng danh giá và đưa nghiên cứu vào thực tiễn

🎯 Có cơ hội được nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề xã hội đồng thời xây dựng những mô hình dự án phát triển, giải quyết những vấn đề cộng đồng. ️

🎯 Nhận được cố vấn từ những chuyên gia, diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực ươm tạo.

Đối tượng: Các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các trường đại học khác có thể tham gia. Trong đó ít nhất 1 thành viên phải là sinh viên, học viên của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thể thức cuộc thi: Thi theo hình thức đội nhóm (2-5 người) hoặc đăng ký cá nhân

________________________

𝐌𝐀𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌 @𝐍𝐄𝐔𝟐𝟎𝟐𝟐

📌Website cuộc thi: https://mapthesystem.sbs.ox.ac.uk/home

📌Fanpage: https://www.facebook.com/csieneu 📩 Email: csie.neu@gmail.com