Đề cương chi tiết học phần. Đề án chuyên ngành Marketing. Chương trình đào tạo CLC Khóa 62

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Read More

Kế hoạch viết Đề án chuyên ngành Quản trị Marketing. Chương trình đào tạo CLC Khóa 62

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
Read More

Khoa Marketing tổ chức tham quan, làm việc thực tế tại miệt vườn “Phù thủy vải thiều” cho sinh viên lớp POHE Truyền thông Marketing K63

Trải nghiệm thực tế, tích lũy kiến thức và phát triển kỹ năng từ chính doanh nghiệp luôn là kim...
Read More
Khoa Marketing tổ chức tham quan, làm việc thực tế tại miệt vườn “Phù thủy vải thiều” cho sinh viên lớp POHE Truyền thông Marketing K63

Thông báo xét tốt nghiệp đại học Chính quy đợt tháng 6 năm 2023

05/05/2023 - Sinh viên Đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đọc kỹ các điều kiện tốt nghiệp và...
Read More

Kế hoạch tổ chức cho sinh viên đại học chính quy đi học GDQP&AN kỳ hè năm 2023

05/05/2023 Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy Căn cứ Kế  hoạch số 883/KH-ĐHKTQD ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng...
Read More

Tin chính