Slides bài giảng Marketing căn bản – Lớp Tutorial của PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Slides bài giảng môn Marketing căn bản – Lớp Tutorial do PGS.TS. Phạm Thị Huyền giảng dạy

Download slides bài giảng tại đây