Thời khóa biểu đợt học bổ sung năm học 2020-2021

Thời khóa biểu đợt học bổ sung năm học 2020-2021

Sinh viên tham gia đợt học học bổ sung do Nhà trường tổ chức chú ý:

1- Theo dõi thời khóa biểu các lớp học phần Nhà trường tổ chức và bố trí giảng đường
2- Lịch học bắt đầu từ thứ 2, ngày 21/9/2020
3- Mọi vấn đề thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ: Thầy Lương Việt Anh, Phòng QLĐT, Phòng 211, Nhà A1