Thông báo danh sách ca thi, phòng thi kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào khóa K62_Ngày 18/10/2020

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo danh sách ca thi, phòng thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho khóa 62

(Sinh viên kiểm tra thông tin trong file đính kèm).

Danh sách ca thi, phòng thi ( Đối với sinh viên thi ngày 25/10 sẽ có danh sách chia ca thi cụ thể trước ngày thi 02 ngày)

Quy định về CMND không hợp lệ

Quy định với thí sinh thi TOEIC tại Việt Nam

Một số lưu ý:
– Mang theo Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Giấy biên nhận hồ sơ nhập học hợp lệ theo quy định của IIG khi đến dự thi, yêu cầu phải còn hạn đến ngày dự thi, không bóc tróc, rách, ép lại, lộ phôi.
– Các phòng thi sử dụng toàn bộ ở tầng 6, nhà A2 với 04 ca thi:
+ Ca 1 (6:30 – 9:15)
+ Ca 2 (9:45 – 12:30)
+ Ca 3 (13:30 – 16:15)
+ Ca 4 (16:45 – 19:45)

Sinh viên cần có mặt tại phòng thi trước giờ check-in 15 phút để nghe hướng dẫn nội quy, mang theo CMND gốc và giấy biên nhận hồ sơ nhập học để vào phòng thi. Nếu thiếu 1 trong 2 giấy tờ trên, thí sinh sẽ phải xin giấy xác nhận của trường tại phòng nhà A2_511. Nếu vào muộn quá giờ thi, thí sinh sẽ không được dự thi.

Sinh viên nhận phiếu và gửi đồ tại 02 phòng A2_511 và A2_512 trước khi lên phòng thi, sinh viên không mang tư trang hay đồ dùng cá nhân (Toàn bộ chìa khóa, đồng hồ, điện thoại,ví, vòng…) vào phòng thi, nếu mang, thí sinh sẽ phải để toàn bộ bên ngoài cửa phòng thi và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình.
Trân trọng !