THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ HỌC (DÀNH CHO SINH VIÊN ĐHCQ K63)

Gửi các bạn SV ĐHCQ K63

1, Đối tượng được phép hủy đăng ký học

  • Sinh viên ĐHCQ K63 được phép hủy đăng ký học
  • Sinh viên ĐHCQ K63 đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học các chương trình tiên tiến và chất lượng cao năm 2021

2, Thời hạn hủy đăng ký

  • Bắt đầu từ 12h ngày 12/10/2021 đến hết ngày 16/10/2021
  • Sinh viên ĐHCQ K63 đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học các chương trình tiên tiến và chất lượng cao năm 2021 chủ động hủy đăng ký học để không bị tính học phí đối với những học phần đã đăng ký.
  • Lịch học của sinh viên trúng tuyển và đã xác nhận nhập học các chương trình tiên tiến và chất lượng cao năm 2021 sẽ do Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE thông báo tới các bạn trên trang web của Viện.

Trân trọng!