Thông báo Kế hoạch Khai giảng đại học chính quy khóa 64, năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch Khai giảng đại học chính quy khóa 64, năm 2022, chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

Xem trước nội dung file đính kèm

download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây