Thông báo Kết quả trúng tuyển chính thức vào Đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân